ÇEPNİLER'E BİRDE ORDU ÇEPNİ DERNEĞİ EKLENDİ

Türkiye ve diğer ülkelerdeki Çepni boyuna mensup boydaşlarını tanıştırmayı, kaynaştırmayı, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, Çepni boyunun kültürel, sosyal ve sanatsal alanlarını araştırmak ve bunlar ile alan çalışmaları yaparak bunları yayımlamak. Türkiye ve Diğer ülkelerde ki çepni boylar ile ortak çalışmalar yapmak, gerekiyorsa bu çalışmaları birlikte yürütmek, ortak kültürel değerleri tespit etmek ,konferans veya çalıştaylar yaparak ,yapılan çalışmaları yayınlayarak kalıcı hale getirmek,Boydaşlarımızın kaynaşması için özel günler, şenlikler, festivaller, kermes gibi etkinlikler düzenlemek spor, müzik, gibi sanatsal faaliyetler de bulunmak, Atatürk’çü düşünce ve ilkeler doğrultusunda insanlar arasında birlikteliği tesis etmek ve bu hususta gerekli dayanışmayı pekiştirerek bilinmeyen yönleri ile toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmek suretiyle Çepni kültürünü ve tarihini anlatmak ve yeni nesillere bu doğrultuda aktararak tanıtmak amacı için kurulmuştur.

ÇEPNİLER'E  BİRDE ORDU ÇEPNİ DERNEĞİ EKLENDİ

Ordu Çepni Derneği Başkanlığını  Hüseyin OKUMUŞ un yaptığı   Bşkan Yrd.  Ali AYDEMİR  Genel Sekreter Alibey BEKDAŞ  Sayman, Eren ÇELEBİ  Yönetim Kurulu üyeleri Birol AKÇA, Nuran İRATCI ÇELEBİ , Gül ARAZ , Salim KAYA  dan oluşan Yönetim kurulu bir çok alanda faliyet gösterecek ve çalışma alanları ise 

- Dernek Türkiye ve diğer ülkelerdeki Çepni boyuna mensup boydaşlarını tanıştırmayı, kaynaştırmayı, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, Çepni boyunun kültürel, sosyal ve sanatsal alanlarını araştırmak ve bunlar ile alan çalışmaları yaparak bunları yayımlamak. Türkiye ve Diğer ülkelerde ki çepni boylar ile ortak çalışmalar yapmak, gerekiyorsa bu çalışmaları birlikte yürütmek, ortak kültürel değerleri tespit etmek ,konferans veya çalıştaylar yaparak ,yapılan çalışmaları yayınlayarak kalıcı hale getirmek,Boydaşlarımızın kaynaşması için özel günler, şenlikler, festivaller, kermes gibi etkinlikler düzenlemek spor, müzik, gibi sanatsal faaliyetler de bulunmak, Atatürk’çü düşünce ve ilkeler doğrultusunda insanlar arasında birlikteliği tesis etmek ve bu hususta gerekli dayanışmayı pekiştirerek bilinmeyen yönleri ile toplumun tüm kesimlerini bilinçlendirmek suretiyle Çepni kültürünü ve tarihini  anlatmak ve yeni nesillere bu doğrultuda  aktararak tanıtmak amacı için kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

14-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

16-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak,

17- Dernek, sosyo-ekonomik açıdan Çepni boyuna mensup boydaşlarının   güçsüz kesimine gıda, giyim, temizlik, yakacak gibi temel ihtiyaçlarına çözüm sunan “Gıda Bankacılığı” sistemi hakkında farkındalık yaratmak; gıda bankalarına bilgi, teknik ve operasyönal destek vererek gelişmelerine katkıda bulunmak; gıda bankaları ile gıda bankalarına bağış yapacak kişi/kuruluşları bir araya getirmek; ilgili kanun, kararname ve yönetmeliklerle tanımlanan gıda bankacılığı faaliyetleri kapsamında gıda bankacılığı yapmak; gıda bankalarının faaliyetlerinin koordinasyonu, planlanması, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek ve onlarla işbirliği yapmak; uzun vadede ise, yoksulluğu ve açlığı asgariye indirerek sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı kesimin gıda bankalarına olan ihtiyacını azaltmaya yönelik sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerini desteklemek amacıyla çalışmalar yapmak.

18 - Çevreyi ve doğayı korumak, güzelleştirmek ve yaşatmak, doğa kaynaklarını turizme açılmasını ve tanıtılmasını sağlamak, ilgili sivil toplum ve kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak her türlü etkinlikler düzenleyerek toplumun çevre duyarlılığını artırmak, çevreyle ilgili yapılan çalışmalara destek vermek ve maden ruhsatları ve hes ruhsatlar’ına çevre amaçlı her türlü çevreye yönelik tahriplere karşı dava açmak ve açılan davaları izlemek takip etmek bölgede çevre bilincini oluşturmak için etkinlikler yapmak.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Sosyal Kültürel, Eğitimsel ve Gıda , Sosyal yardımlar, Elektronik veya sanal ortamda ve/veya sosyal medyada her türlü hesap açmak ve bu hesapları yönetmek ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını, doğrudan veya başka kuruluşlar aracılığıyla karşılamak için çalışmak ve bu amaçla diğer kişi ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir. Çevreyi ve doğayı korumak, güzelleştirmek ve yaşatmak, doğa kaynaklarını turizme açılmasını ve tanıtılmasını sağlamak, ilgili sivil toplum ve kamu kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak her türlü etkinlikler düzenleyerek toplumun çevre duyarlılığını artırmak, çevreyle ilgili yapılan çalışmalara destek vermek. Türkiye ve diğer ülkelerdeki Çepni boyuna mensup boydaşlarını tanıştırmayı, kaynaştırmayı, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamak, Çepni boyunun kültürel, sosyal ve sanatsal alanlarını araştırmak ve bunlar ile alan çalışmalar ve Çepnilerin tarihini anlatan ve tarihi yerlerin tamiri, tadilatı bakımı ve tamirini yapmak üzere gerekli izinlerin alınması için tüm devlet kurumlarına müracat ederek gerekli izinlerin alınarak buraların tadilatı, tamiratı ve çevre düzenlemesi ve koruyucu tetbirler almak ve bu yönde gerekli faaliyetleri Kamu kuruluşları , Stk ve yerel yönetimlerle birlikte yada sponsorluklar oluşturarak yürütmek. Türkiye ve Diğer ülkelerde ki çepni boylar ile ortak çalışmalar yapmak, gerekiyorsa bu çalışmaları birlikte yürütmek, ortak kültürel değerleri tespit etmek ,konferans veya çalıştaylar yaparak ,yapılan çalışmaları yayınlayarak kalıcı hale getirmek. Ekonomik çalışmalar yapmak , çepni boyları arasındaki dayanışmayı artırmak, Tarımsal üretim çalışmalarını artırmak, yapılan üretimi bölgelerdeki dayanışma ve tüketim noktasında iletişimi sağlamak, tüketimi noktasında diyalog içinde olmak, Üyelerimizin okuyan çocuklarına burs ve yurt imkanı sağlanması konusunda çalışmalar yapmak, öğrenim gören öğrencilerin staj ve iş konularında kendilerine destek  vermek.HABERE AİT RESİMLER

Etiketler:
HABERE YORUM YAZIN
Habere Ait Yorum Bulunmamaktadır....

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.